نقشه راه 

دوره تخصصی علم داده

در کنار شما و به پشتوانه استقبال شما از دوره قبلی

دوره تخصصی علم داده را با سر فصل‌های ذیل برگزار خواهیم کرد

برنامه برگزاری دوره 

هفته اول
 • متغیرها و انواع داده‌ها در پایتون
 • دستورات کنترلی
 • ساختارهای داده‌ی مجموعه‌ای
هفته دوم
 • توابع در پایتون
 • شیء گرایی در پایتون
هفته سوم
 • numpy
 • pandas
 • matplotlib, seaborn
 • BS 4
 • Seleniom
هفته چهارم
 • SQL
هفته پنجم
 • آمار
 • احتمال
هفته ششم
 • Streamlit
 • PythonORM
هفته هفتم
 • جبر خطی و ماتریس‌ها
 • حسابان
هفته هشتم
 • برررسی انواع داده‌های مختلف
 • پیش پردازش داده‌ها
 • مهندسی ویژگی
 • بررسی انواع یادگیری
هفته نهم
 • بررسی روش‌های بدون نظارت
 • قواعد انجمنی
 • خوشه بندی
هفته دهم
 • بررسی روش‌های با نظارت
 • رگرسیون
 • کلاس بندی
 • روش‌های ارزیابی مدل
هفته یازدهم
 • PCA
 • بررسی Auto ML
هفته دوازدهم
 • بررسی شبکه‌های MLP
 • بررسی شبکه CNN
هفته سیزدهم
 • بررسی شبکه‌های RNN
 • بررسی Transformer
هفته چهاردهم
 • ارزیابی پایانی دوره

مدرسین

در کنار بهترین‌ها همراه شما بودیم

فرزین یغمایی

دانشیار و هیئت علمی دانشگاه سمنان

مهدی موسی سمنانی

مدیر تیم داده و یادگیری ماشین 

رضا واحدی

مدیر عامل شرکت

logo_withe
لینک های سریع

دوره‌های آموزشی شرکت

وبلاگ 

نمونه کارها

مجوزها

مجوز فناوری پارک علم وفناوری دانشگاه سمنان

تماس

982333605092+

989200592644+

شبکه‌های اجتماعی