نقشه راه 

بوت کمپ هوش مصنوعی

در کنار شما، اولین و بزرگترین بوت کمپ هوش مصنوعی استان سمنان را برگزار کردیم

در ادامه تیم برنده مسابقه نهایی و مستندات بوت کمپ را مشاهده کنید

تیم اول – Clever

تیم دوم – Geekers

تیم سوم – جویا

تیم دوم – Geekers

تیم اول – Clever

تیم سوم – جویا

لیست فایلهای دوره

روز دوم – بخش اول

مهندس موسی سمنانی

روز اول – بخش اول

دکتر نعیمی صدیق

روز اول – بخش دوم

مهندس موسی سمنانی

برنامه برگزاری بوت کمپ زمستان 1402

روز اول
 • آشنایی اولیه با دنیای هوش مصنوعی
 • معرفی انواع داده‌های مورد استفاده در یادگیری
 • پیش پردازش داده‌ها
 • معرفی داده‌های پرت
 • آماده سازی داده‌‌ها برای آموزش مدل
 • تعریف مجموعه داده آموزش و ارزیابی
روز دوم
 • تعریف انواع یادگیری
 • یادگیری با نظارت
 • رگرسیون خطی
 • بررسی انواع الگوریتم‌های طبقه بندی
 • معیارهای ارزیابی مدل 
 • کارگاه برنامه نویسی 1
 • بررسی روش‌های بدون نظارت
 • KMeans
 • کارگاه برنامه نویسی 2
روز سوم
 • بررسی مثال‌های واقعی
 • کارگاه عملی انتقال تجربه (با ارائه مثال‌های عملی از مستر بلیط)
 • اعلام گروه بندی برای مسابقه
 • برگزاری مسابقه
 • اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان

مدرسین

در کنار بهترین‌ها همراه شما بودیم

سجاد یزدان پرست

مدیر تیم داده در مستر بلیط

فرزین یغمایی

دانشیار و هیئت علمی دانشگاه سمنان

علیرضا نعیمی صدیق

استادیار و هیئت علمی دانشگاه سمنان

رضا واحدی

مدیر عامل شرکت

مهدی موسی سمنانی

مدیر تیم داده و یادگیری ماشین 

logo_withe
لینک های سریع

دوره‌های آموزشی شرکت

وبلاگ 

نمونه کارها

مجوزها

مجوز فناوری پارک علم وفناوری دانشگاه سمنان

تماس

982333605092+

989200592644+

شبکه‌های اجتماعی