نمونه کارهای ما

تحلیل داده، سایت IMDB

با استفاده از کتابخانه های تحلیل داده پایتون، سایت مربوطه تحلیل و به صورت داشبورد و نمودار درآمد

تحلیل داده سایت ایران کتاب

تحلیلی کاربردی برای عاشقان کتاب

logo_withe
لینک های سریع

دوره‌های آموزشی شرکت

وبلاگ 

نمونه کارها

مجوزها

مجوز فناوری پارک علم وفناوری دانشگاه سمنان

تماس

982333605092+

989200592644+

شبکه‌های اجتماعی