نمونه کارها

مزرعه پایا پندار

درباره پروژه

هدف از به کارگیری وردپرس در این پروژه کاهش هزینه توسعه برای کارفرما و همچنین توسعه سریعتر و در زمان کوتاه تر بوده است

وب سایت مذکور به سفارش مدیریت مجموعه مزرعه پایا پندار توسعه یافته است. هدف از وب سایت نمایش آدرس ها و راه های ارتباطی و همچنین معرفی اقدامات  و فعالیتهای صورت گرفته در مجموعه چایا پندار بوده است. هم چنین جهت انتشار مطالب روزمره و اخبار مجموعه، وبلاگی طراحی و تقدیم کارفرما گردید

وردپرس

تکنولوژی

مشتری خصوصی

سازمان مربوطه

4

روز

logo_withe
لینک های سریع

دوره‌های آموزشی شرکت

وبلاگ 

نمونه کارها

مجوزها

مجوز فناوری پارک علم وفناوری دانشگاه سمنان

تماس

982333605092+

989200592644+

شبکه‌های اجتماعی