نگارگر هوشمند

نگارگر هوشمند

نمونه کارها نگارگر هوشمند درباره پروژه در این پروژه سعی شده است که با بهره مندی از شبکه‌های به روز کار بهینه سازی تصاویر انجام شود تصاویر سیاه و سفید و قدیمی همیشه یادآور خاطرات در گذشته هستند، یکی از چالش‌ها در برخورد با موضوع تصاویر قدیمی کیفیت بسیار پایین آن و بعضا...