آمیزه ریخته گری ریماس

آمیزه ریخته گری ریماس

نمونه کارها آمیزه ریخته گری ریماس درباره پروژه هدف از به کارگیری وردپرس در این پروژه کاهش هزینه توسعه برای کارفرما و همچنین توسعه سریعتر و در زمان کوتاه تر بوده است وب سایت مذکور به سفارش مدیرعامل شرکت دانش بنیان پردیس نگین سمنان، جناب دکتر نجفی توسعه یافته است. هدف...
پویان پرس

پویان پرس

نمونه کارها پویان پرس درباره پروژه در این پروژه سعی شده است که با بهره مندی از تکنولوژی‌های به روز نظیر جنگو و با رعایت تمام اصول امنیتی، توسعه انجام شود سایت پویان پرس به سفارش دکتر فخاریان مدیریت مجموعه انجام و طی آن تمامی فعالیت های مجموعه تشریح و از طریق پنل ادمین...
فروشگاه انتشارات اوج خرد

فروشگاه انتشارات اوج خرد

نمونه کارها فروشگاه انتشارات اوج خرد درباره پروژه هدف از به کارگیری وردپرس در این پروژه کاهش هزینه توسعه برای کارفرما و همچنین توسعه سریعتر و در زمان کوتاه تر بوده است وب سایت مذکور به سفارش مدیریت انتشارات اوج خرد، جناب دکتر زینلی توسعه یافته است. هدف از وب سایت...
سامانه تجارت کانی‌های صنعتی

سامانه تجارت کانی‌های صنعتی

نمونه کارها سامانه تجارت کانی‌های صنعتی درباره پروژه در این پروژه سعی شده است که با بهره مندی از تکنولوژی‌های به روز نظیر جنگو و با رعایت تمام اصول امنیتی، توسعه انجام شود کماکان در تمام تجارتها مسئله پیدا کردن فروشنده محصول یا خریدار چالشی مهم بوده که هر بازار...
مزرعه پایا پندار

مزرعه پایا پندار

نمونه کارها مزرعه پایا پندار درباره پروژه هدف از به کارگیری وردپرس در این پروژه کاهش هزینه توسعه برای کارفرما و همچنین توسعه سریعتر و در زمان کوتاه تر بوده است وب سایت مذکور به سفارش مدیریت مجموعه مزرعه پایا پندار توسعه یافته است. هدف از وب سایت نمایش آدرس ها و راه...