بوت کمپ هوش مصنوعی

بارگذاری پاسخ

 • شماره تماس را به فرمت 09123456789 وارد نمایید
 • سوال اول

  برروی مجموعه دادگان داده شده در این سوال با استفاده از روش های با نظارت تدریس شده در کلاس یک مدل یادگیری ساخته که کار طبقه بندی را هرچه بهتر و با دقت بیشتر برروی این دادگان انجام دهد

  نکته لطفا کار ازمایش را با رندم استیت 0 و تست سایز 0.2 انجام دهید

 • سوال دوم

  با استفاده از روش یادگیری بدون نظارت مجموعه داده را به بهترین تعداد ممکن خوشه بشکنید

 • دانلود دیتاست

 • Accepted file types: zip, Max. file size: 10 MB.